CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

PREVENTIE TABAK, ALCOHOL EN DRUGS (TAD)

Preventie Tabak, alcohol en drugs (TAD) is een deelwerking van CGG Waas en Dender die zich specifiek richt op het werken rond verslavingsproblemen (alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken). De preventiewerking TAD tracht zowel individuen, organisaties als het beleid te informeren, te vormen en te coachen. Preventie TAD werkt op vraag en op maat van organisaties.

In het onderstaand overzicht vindt u alle trainingen die momenteel op het programma staan. Meer informatie omtrent een vorming vind je in de informatiefolder: klik hiervoor op de datum van de vorming.

Inschrijven voor een vorming van de preventiewerking TAD kan via onze inschrijvingsmodule.

 

Vorming ‘Zien, durven, doen: hoe omgaan met gebruikende ouders?’ - 9 oktober in Eeklo, 9 november in Sint-Niklaas en 5 december in Aalst

Onderzoek toont aan dat 1 op 10 kinderen en jongeren opgroeit in een gezin waar alcohol of drugs misbruikt wordt. Dit heeft onmiskenbaar een invloed op deze kinderen. Daarom zijn we ervan overtuigd dat het zinvol is om tijdig de signalen van gebruik bij ouders te bespreken. Vanuit Crosslink – RADAR (Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) worden workshops aangeboden, in samenwerking met CGG Eclips en CGG Waas en Dender. Insteek van deze vormingsdagen is het omgaan met gebruikende ouders en het versterken van de veerkracht van de kinderen die in deze gezinnen opgroeien.
Meer informatie over het inschrijven staat in onze flyer (klik hier).

 

Psycho-educatieve groep voor ouders van jongeren die gamen of genotsmiddelen gebruiken - 4 sessies van begin oktober tot begin november

CGG Waas en Dender organiseert een groepsaanbod voor ouders van jongeren die riskant gamen, alcohol, cannabis of andere drugs gebruiken.
Inschrijven kan online op onze inschrijvingspagina.

  

 SUÏCIDEPREVENTIE

De Suïcidepreventiewerking van de CGG kadert binnen het Vlaams Actieplan Suicidepreventie en heeft als doel het aantal zelfdodingen in Vlaanderen te verminderen. De suïcidepreventiewerking tracht zowel hulpverleners, organisaties als het beleid hierrond te informeren, te vormen en te coachen. De suïcidepreventiewerking wordt verzorgd door de Oost-Vlaamse medewerkers suïcidepreventiewerking van de CGG. De suïcidepreventiewerking werkt indien gewenst eveneens op vraag en maat van organisaties.

In het onderstaand overzicht vindt u alle trainingen die momenteel op het programma staan. Meer informatie omtrent een vorming vind je in de informatiefolder: klik hiervoor op de datum van de vorming.

Inschrijven voor een vorming van de suïcidepreventiewerking kan via het volgen van de link naast de vorming.

3-daagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders - maart 2017 in Lokeren, april-mei 2017 in Gent en oktober-november 2017 in Aalst

Veel professionelen komen in contact met jongeren met een verhoogd suïciderisico. De CGG suïcidepreventiewerking biedt een 3-daagse vorming aan om hen hierin te ondersteunen. De vorming is bedoeld voor leerlingbegeleiders uit secundaire scholen en CLB, sleutelfiguren in de leefwereld van jongeren, jeugdhulpverleners uit CGG, JAC, voorzieningen geestelijke gezondheidszorg en bijzondere jeugdzorg. Inschrijven kan online door hier te klikken.

 

2-daagse vorming suïcidepreventie voor ouderenzorg - juni 2017 in Gent, november-december 2017 in Lokeren

Depressie en/of suïcidaliteit is een zwaar onderschat probleem bij ouderen. Het risico op suïcide stijgt nochtans naargelang de leeftijd. Net zoals de voorgaande jaren, wordt daarom ook in 2017 een open aanbod deskundigheidsbevordering suïcidepreventie voor hulpverleners uit de ouderenzorg georganiseerd door de Suïcidepreventiewerking en de ouderenteams van de Oost-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Deze vorming is bedoeld voor iedereen werkzaam in de ouderenzorg (woon- en zorgcentra, thuiszorg, dienstencentra, …). Inschrijven kan online door hier te klikken.

 

2-daagse vorming suïcidepreventie voor volwassenenhulpverlening - januari 2017 in Lokeren, september 2017 in Gent

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld zeven mensen door zelfmoord en er gebeuren meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. Daarom biedt de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg een 2-daagse vorming aan voor hulpverleners uit de volwassenenhulpverlening. Deze vorming is bedoeld voor hulpverleners uit de eerste tot derde lijn, die werken met volwassenen. Inschrijven kan online door hier te klikken.