CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

PREVENTIE TABAK, ALCOHOL EN DRUGS (TAD)

Preventie Tabak, alcohol en drugs (TAD) is een deelwerking van CGG Waas en Dender die zich specifiek richt op het werken rond verslavingsproblemen (alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken). De preventiewerking TAD tracht zowel individuen, organisaties als het beleid te informeren, te vormen en te coachen. Preventie TAD werkt op vraag en op maat van organisaties.

In het onderstaand overzicht vindt u alle trainingen die momenteel op het programma staan. Meer informatie omtrent een vorming vind je in de informatiefolder: klik hiervoor op de datum van de vorming.

Inschrijven voor een vorming van de preventiewerking TAD kan via onze inschrijvingsmodule.

 

Vorming ‘Alcoholpreventie in de klas’ - dinsdag 20 februari 2018

Alcohol behoort tot de leefwereld van heel wat jongeren. Jongeren zijn echter vatbaarder voor de negatieve effecten van alcohol. Bovendien is het bewezen dat hoe vroeger een kind met het drinken van alcohol begint, hoe groter de kans is dat het later een alcoholprobleem krijgt. Hier ligt dus een uitdaging voor preventie!
Deze vorming richt zich naar leerkrachten uit het secundaire onderwijs. Meer informatie over het inschrijven staat in onze flyer (klik hier).

 SUÏCIDEPREVENTIE

De Suïcidepreventiewerking van de CGG kadert binnen het Vlaams Actieplan Suicidepreventie en heeft als doel het aantal zelfdodingen in Vlaanderen te verminderen. De suïcidepreventiewerking tracht zowel hulpverleners, organisaties als het beleid hierrond te informeren, te vormen en te coachen. De suïcidepreventiewerking wordt verzorgd door de Oost-Vlaamse medewerkers suïcidepreventiewerking van de CGG. De suïcidepreventiewerking werkt indien gewenst eveneens op vraag en maat van organisaties.

In het onderstaand overzicht vindt u alle trainingen die momenteel op het programma staan. Meer informatie omtrent een vorming vind je in de informatiefolder: klik hiervoor op de datum van de vorming.

Inschrijven voor een vorming van de suïcidepreventiewerking kan via het volgen van de link naast de vorming.

 

2-daagse vorming suïcidepreventie voor ouderenzorg - juni 2017 in Gent, november-december 2017 in Lokeren

Depressie en/of suïcidaliteit is een zwaar onderschat probleem bij ouderen. Het risico op suïcide stijgt nochtans naargelang de leeftijd. Net zoals de voorgaande jaren, wordt daarom ook in 2017 een open aanbod deskundigheidsbevordering suïcidepreventie voor hulpverleners uit de ouderenzorg georganiseerd door de Suïcidepreventiewerking en de ouderenteams van de Oost-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Deze vorming is bedoeld voor iedereen werkzaam in de ouderenzorg (woon- en zorgcentra, thuiszorg, dienstencentra, …). Inschrijven kan online door hier te klikken.