CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

PREVENTIE TABAK, ALCOHOL EN DRUGS (TAD)

Preventie Tabak, alcohol en drugs (TAD) is een deelwerking van CGG Waas en Dender die zich specifiek richt op het werken rond verslavingsproblemen (alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken). De preventiewerking TAD tracht zowel individuen, organisaties als het beleid te informeren, te vormen en te coachen. Preventie TAD werkt op vraag en op maat van organisaties.

In het onderstaand overzicht vindt u alle trainingen die momenteel op het programma staan. Meer informatie omtrent een vorming vind je in de informatiefolder: klik hiervoor op de datum van de vorming.

Inschrijven voor een vorming van de preventiewerking TAD kan via onze inschrijvingsmodule.

 

‘Zien, durven, doen: ouderschap en druggebruik’ voor hulpverleners die werken met jongeren en ouders – 30 maart 2017 in Lokeren GEANNULEERD!

Tijdens deze vorming gaan we in op het ouderlijk functioneren en de impact op de kinderen. Welke risico - en beschermende factoren bestaan er? Gaan druggebruik en ouderschap samen? Tijdens deze interactieve vorming gaan we aan de slag met concrete casussen.

 

‘Gamen en gokken: preventief werken in het onderwijs’ voor leerkrachten en CLB-medewerkers – 20 april 2017 in Sint-Niklaas

Gamen en gokken zijn twee relatief nieuwe fenomenen bij jongeren die ook voelbaar zijn in de schoolcontext.  Als leerkracht of CLB-medewerker heb je misschien het gevoel dat je te weinig kennis hebt over deze thema’s om er in de klas of in een gesprek mee aan de slag te gaan.  Tijdens de vorming wordt er informatie gegeven over gamen en gokken en stellen we educatief materiaal voor dat je in de klas kan gebruiken

 

Volle petrol zonder brol  - Met Sportivos op weg naar een gezonde sportclub - 6 maart 2017 in Beveren, 14 maart 2017 in Aalst, 20 maart 2017 in Lokeren

Tijdens dit infomoment voor bestuursleden en kantinemedewerkers leggen we uit hoe je stapsgewijs kan werken aan het uitstippelen van een alcohol- en drugbeleid in je sportclub. De infomomenten gaan door van 19u30 tot 21u00.

 SUÏCIDEPREVENTIE

De Suïcidepreventiewerking van de CGG kadert binnen het Vlaams Actieplan Suicidepreventie en heeft als doel het aantal zelfdodingen in Vlaanderen te verminderen. De suïcidepreventiewerking tracht zowel hulpverleners, organisaties als het beleid hierrond te informeren, te vormen en te coachen. De suïcidepreventiewerking wordt verzorgd door de Oost-Vlaamse medewerkers suïcidepreventiewerking van de CGG. De suïcidepreventiewerking werkt indien gewenst eveneens op vraag en maat van organisaties.

In het onderstaand overzicht vindt u alle trainingen die momenteel op het programma staan. Meer informatie omtrent een vorming vind je in de informatiefolder: klik hiervoor op de datum van de vorming.

Inschrijven voor een vorming van de suïcidepreventiewerking kan via het volgen van de link naast de vorming.

3-daagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders - maart 2017 in Lokeren, april-mei 2017 in Gent en oktober-november 2017 in Aalst

Veel professionelen komen in contact met jongeren met een verhoogd suïciderisico. De CGG suïcidepreventiewerking biedt een 3-daagse vorming aan om hen hierin te ondersteunen. De vorming is bedoeld voor leerlingbegeleiders uit secundaire scholen en CLB, sleutelfiguren in de leefwereld van jongeren, jeugdhulpverleners uit CGG, JAC, voorzieningen geestelijke gezondheidszorg en bijzondere jeugdzorg. Inschrijven kan online door hier te klikken.

 

2-daagse vorming suïcidepreventie voor ouderenzorg - juni 2017 in Gent, november-december 2017 in Lokeren

Depressie en/of suïcidaliteit is een zwaar onderschat probleem bij ouderen. Het risico op suïcide stijgt nochtans naargelang de leeftijd. Net zoals de voorgaande jaren, wordt daarom ook in 2017 een open aanbod deskundigheidsbevordering suïcidepreventie voor hulpverleners uit de ouderenzorg georganiseerd door de Suïcidepreventiewerking en de ouderenteams van de Oost-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheidszorg. Deze vorming is bedoeld voor iedereen werkzaam in de ouderenzorg (woon- en zorgcentra, thuiszorg, dienstencentra, …). Inschrijven kan online door hier te klikken.

 

2-daagse vorming suïcidepreventie voor volwassenenhulpverlening - januari 2017 in Lokeren, september 2017 in Gent

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld zeven mensen door zelfmoord en er gebeuren meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. Daarom biedt de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg een 2-daagse vorming aan voor hulpverleners uit de volwassenenhulpverlening. Deze vorming is bedoeld voor hulpverleners uit de eerste tot derde lijn, die werken met volwassenen. Inschrijven kan online door hier te klikken.